Bekabeling

Serieele en voedings kabels

Voor iedere (hardware)toepassing zal er een specifieke kabel gemaakt moeten worden.  Wij kunnen niet iedere kabelconfiguratie bedenken, omdat we tenslotte ook niet ieder apparaat in bezit hebben om een kabel-configuratie mee te maken en te testen.  Het beste wat we kunnen doen is zoveel mogelijk tips geven.

Het kabelkitje bevat alle kabels om een aansluiting te maken op een laptop.  Er zijn 2 soorten kabelkitjes, beide worden hier beschreven.

  Kabelkitje type 1, met aangespoten DB9

( Of klik hier voor een 1000*700 foto.)

kabelkitje type 2 met RJ45-DB9 verloopje

 

Hieronder staat een beschrijving van de ombouw van kabelkitje type 1 voor gebruik met de GPS kit

Hier staat een beschrijving van de ombouw van kabelkitje type 2 voor gebruik met de GPS kit

 

Een Y-kabel: GPS kit naar laptop

Het doel van een Y kabel is:
1 - de serieele signalen van de GPS kit RJ45 connector naar de pc/laptop te transporteren
2 - de GPS kit van 5V spanning te voorzien uit de muis of USB connector van de laptop

Als je de muis connector gebruikt is deze niet meer voor een muis te gebruiken, dus moet je de interne muis/touchpad/trackball van de laptop gebruiken.  Een USB connector heeft dat nadeel niet.

Wat je nodig hebt is:

Een RJ45 connector met langere kabel voor naar de GPS kit.
Een DB9 connector, female met een kort stukje kabel voor de serieele poort.
Een mini-DIN connector met kort stukje kabel, voor de voeding van de GPS print.

RJ45 connector naar de GPS ontvanger.

De signalen op de pinnen en de kleuren van de draad.  
Alleen de vetgedrukte draden gaan we in deze kabel gebruiken.
 contact   richting (GPS)    niveau   omschrijving 
1 uitgang RS232 1 PPS signaal op RS232 niveau. 
2 uitgang RS232 NMEA data poort uitgang.
3 ingang RS232 NMEA data poort ingang.
4 uitgang TTL 10 kHz blokgolf gelockt aan GPS. 
5 ingang RS232 2e serieele poort voor DGPS ontvanger. 
6 uitgang TTL 1 PPS signaal op TTL niveau.
7 beide ground massa of ground, zowel voor RS232 als voor de voeding. 
8 ingang voeding   afh. van jumper SW5: +5V gestab. of +10 tot +25V ongestabiliseerd.   

Strip het kabel-uiteinde over 4 cm en knip de draden weg die je niet gebruikt.  Schuif alvast een stukje 20mm krimpkous van ca. 10cm lengte over de kabel om straks het Y knooppunt netjes en veilig af te monteren.

 

De mini-DIN of USB kabel naar de keyboard/mouse of USB connector van de PC/laptop.

Deze wordt gebruikt om 5V uit de laptop te halen voor de voeding van de GPS ontvanger.
We kunnen niet aangeven welke kleuren draad op welke pinnen zitten, die zul je zelf moeten doormeten met een universeelmeter of een piepertje.  De draden die we nodig hebben zijn 3 (+5V) en 4 (ground).

de buitenste pinnen (3 en 4) zijn de voeding

Knip de kabel af op een redelijke lengte, b.v. 25cm, strip het uiteinde over b.v. 4 cm, meet welke draden de voedingsdraden (pin 3 en 4) zijn en knip de andere draden af.

De USB connector naar de USB aansluiting van de PC/laptop

 

DB9 female connector naar de serieele poort van de pc / laptop

De signalen op de pinnen en de kleuren van de draad.
Alleen de vetgedrukte draden gaan we in deze kabel gebruiken.

 contact   richting (PC)    niveau    omschrijving
1 ingang RS232 CD (Carrier Detect)
2 ingang RS232 RXD (Receive data)
3 uitgang RS232 TXD (Transmit data)
4 uitgang RS232  DTR (Data Terminal Ready) 
5 beide ground Common (2 draden!)
6 ingang RS232 DSR (Data Set Ready)
7 uitgang RS232 RTS (Request to send)
8 ingang RS232 CTS (Clear to send)
9 ingang RS232 RI (Ring Indicator)

Knip de kabel af op een redelijke lengte, b.v. 25cm.  Strip het kabel-uiteinde ook weer over 4 cm en knip de draden weg die je niet gebruikt.

De bedrading van de Y kabel van de RJ45 connector van de GPS ontvanger naar de laptop moet er dus als volgt uit gaan zien op het knooppunt van de Y:

GPS RJ45 connector pin 2 --> DB9 connector pin 2 (data naar laptop)
GPS RJ45 connector pin 3 --> DB9 connector pin 3 (data van laptop)
GPS RJ45 connector pin 7 --> DB9 connector pin 5 en mini-DIN pin 4 (ground) of USB 0V
GPS RJ45 connector pin 8 --> mini-DIN pin 3 (+5V) of USB +5V

Zie hier voor een schematische tekening van de bedrading

Isoleer de solderingen, bij voorkeur met stukjes dunne krimpkous en schuif over het geheel een dikkere krimpkous.

Controleer de kabel op juiste bedrading met een universeelmeter of pieper, controleer ook of je nergens sluiting hebt.  Zet de SW5 jumper op het GPS support printje in de 5V stand, en sluit de kabel aan op de laptop met de ext. keyboard aansluiting en de serieele poort.

Je moet nu 5V meten op de SW5 jumper, en de rs232 converter moet ook + en - 9,5V maken.  Zie ook de test procedure.

Als dat allemaal het geval is kun je de GPS module op de support print steken (eerst de kabels verwijderen!) en moet je de serieele NMEA data uit het printje zien komen b.v. met hyperterm (4800bd 8n1).

Home